Organisatie

Het bestuur van In Between bestaat uit 6 leden.

In grote lijnen is het bestuur verantwoordelijk voor;
– het organiseren en leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen.
– het beheren van de financien.
– het onderhouden en leggen van contacten met andere instanties.
– het instellen van commissies.
– het vastleggen van uitvoeringen en concerten.

Daarnaast zijn er enkele commissies;
Muziekcommissie.
Activiteitencommissie.
PRcommissie.
Kascommissie