Commissies

Muziekcommissie.
De muziekcommissie is een permanente commissie die tot taak heeft het repertoire voor te bereiden, t.a.v. rechten deze te regelen en het repertoire bij te houden. De dirigent is eveneens lid van deze commissie. De commissie stelt het nieuwe repertoire voor een jaar vast. Daarnaast stelt de commissie het programma voor een activiteit ( concert) vast. De commissie zorgt verder voor het verspreiden van partituren onder de leden, het in voorraad houden en het archiveren.

Activiteitencommissie.
Deze commissie heeft tot taak het organiseren van feestelijke aangelegenheden voor de leden. Tevens regelt en organiseert zij acties om de kas te spekken.
I.s.m de muziekcommissie regelt zij tijdens concerten het programma en programma boek, de accommodatie,de catering, geluidsapparatuur, muziek e.d.

PR commissie.
De PR commissie heeft als taak de vereniging naar buiten te promoten en activiteiten vast te leggen voor eigen archief. Dit betekent contact met de pers, aankondigingen van activiteiten en bijhouden van een plakboek.
Intern houd zij het „lief en leed” van de koorleden in de gaten.

Kascommissie.
De kascommissie is een tijdelijke commissie welke tot taak heeft jaarlijks de boeken te controleren en haar bevindingen aan de ledenvergadering te rapporteren.