Bestuur

E-mailadres: secr.inbetween@gmail.com

Voorzitter: Judith Wiersma
Tel.: 0575 560537

Penningmeester: Vacant

Muziek & Concerten: Harry Brouwer
Tel.: 0575 563543